📖 Chính Sách Bảo Mật (VN)

Chính sách bảo mật này dành cho gelsonluz.com ("chúng tôi," "chúng tôi" hoặc "của chúng tôi"), mô tả cách thức và lý do tại sao chúng tôi có thể thu thập, lưu trữ, sử dụng và / hoặc chia sẻ ("xử lý") thông tin của bạn khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi ("Dịch vụ"), chẳng hạn như khi bạn:

 • Truy cập trang web của chúng tôi tại gelsonluz.com, hoặc bất kỳ trang web nào của chúng tôi có liên kết đến chính sách bảo mật này
 • Tương tác với chúng tôi theo những cách liên quan khác, bao gồm bất kỳ hoạt động bán hàng, tiếp thị hoặc sự kiện nào

Những câu hỏi hoặc sự liên quan? Đọc chính sách bảo mật này sẽ giúp bạn hiểu các quyền và lựa chọn về quyền riêng tư của mình. Nếu bạn không đồng ý với các chính sách và thông lệ của chúng tôi, vui lòng không sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn còn bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào, vui lòng liên hệ:

https://www.instagram.com/gelsonluz.m/

TÓM TẮT CÁC ĐIỂM CHÍNH

Bản tóm tắt này cung cấp các điểm chính từ chính sách bảo mật của chúng tôi.

Chúng tôi xử lý thông tin cá nhân nào?

Khi bạn truy cập, sử dụng hoặc điều hướng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể xử lý thông tin cá nhân tùy thuộc vào cách bạn tương tác với gelsonluz.com và Dịch vụ, lựa chọn của bạn cũng như các sản phẩm và tính năng bạn sử dụng.

Chúng tôi có xử lý bất kỳ thông tin cá nhân nhạy cảm nào không?

Chúng tôi không xử lý thông tin cá nhân nhạy cảm.

Chúng tôi có nhận được bất kỳ thông tin nào từ bên thứ ba không?

Chúng tôi không nhận được bất kỳ thông tin nào từ bên thứ ba.

Làm thế nào để chúng tôi xử lý thông tin của bạn?

Chúng tôi xử lý thông tin của bạn để cung cấp, cải thiện và quản lý Dịch vụ của chúng tôi, liên lạc với bạn, để bảo mật và ngăn chặn gian lận cũng như tuân thủ luật pháp. Chúng tôi cũng có thể xử lý thông tin của bạn cho các mục đích khác với sự đồng ý của bạn. Chúng tôi chỉ xử lý thông tin của bạn khi chúng tôi có lý do pháp lý hợp lệ để làm như vậy.

Chúng ta chia sẻ thông tin cá nhân trong những tình huống nào và với những loại bên nào?

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin trong các tình huống cụ thể và với các danh mục cụ thể của các bên thứ ba.

Làm thế nào để chúng tôi giữ thông tin của bạn an toàn?

Chúng tôi có các quy trình và thủ tục về tổ chức và kỹ thuật để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, không có phương thức truyền điện tử nào qua internet hoặc công nghệ lưu trữ thông tin có thể được đảm bảo là an toàn 100%, vì vậy chúng tôi không thể hứa hoặc đảm bảo rằng tin tặc, tội phạm mạng hoặc các bên thứ ba trái phép khác sẽ không thể đánh bại bảo mật của chúng tôi và thu thập không đúng cách, truy cập, lấy cắp hoặc sửa đổi thông tin của bạn.

1. CHÚNG TÔI THU THẬP THÔNG TIN NÀO?

Thông tin cá nhân bạn tiết lộ cho chúng tôi

Tóm lại: Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi.

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân mà bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi khi bạn đăng ký trên Dịch vụ, thể hiện sự quan tâm đến việc lấy thông tin về chúng tôi hoặc các sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi, khi bạn tham gia vào các hoạt động trên Dịch vụ hoặc khi bạn liên hệ với chúng tôi.

Thông tin cá nhân do bạn cung cấp.

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập tùy thuộc vào bối cảnh tương tác của bạn với chúng tôi và Dịch vụ, lựa chọn bạn đưa ra cũng như các sản phẩm và tính năng bạn sử dụng. Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm những điều sau:

 • những cái tên
 • địa chỉ email

Thông tin nhạy cảm

Chúng tôi không xử lý thông tin nhạy cảm.

Dữ liệu thanh toán

Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cần thiết để xử lý thanh toán của bạn nếu bạn mua hàng, chẳng hạn như số công cụ thanh toán của bạn (chẳng hạn như số thẻ tín dụng) và mã bảo mật được liên kết với công cụ thanh toán của bạn. Dữ liệu thanh toán có thể được lưu trữ bởi Paypal hoặc công ty xử lý thanh toán khác. Bạn có thể tìm thấy liên kết chính sách bảo mật của họ ở đây:

https://www.paypal.com/br/webapps/mpp/ua/privacy-full

Dữ liệu đăng nhập mạng xã hội

Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn tùy chọn đăng ký với chúng tôi bằng cách sử dụng chi tiết tài khoản mạng xã hội hiện có của bạn, như Facebook, Twitter hoặc tài khoản mạng xã hội khác của bạn. Nếu bạn chọn đăng ký theo cách này, chúng tôi sẽ thu thập thông tin được mô tả trong phần có tên "LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHÚNG TÔI XỬ LÝ CÁC ĐĂNG NHẬP XÃ HỘI CỦA BẠN?".

Tất cả thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi phải trung thực, đầy đủ và chính xác và bạn phải thông báo cho chúng tôi khi có bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin cá nhân đó.

Thông tin được thu thập tự động

Tóm lại: Một số thông tin, chẳng hạn như địa chỉ Giao thức Internet (IP) và / hoặc trình duyệt và đặc điểm thiết bị, được thu thập tự động khi bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi tự động thu thập thông tin nhất định khi bạn truy cập, sử dụng hoặc điều hướng Dịch vụ. Thông tin này không tiết lộ danh tính cụ thể của bạn (như tên hoặc thông tin liên hệ của bạn) nhưng có thể bao gồm thiết bị và thông tin sử dụng, chẳng hạn như địa chỉ IP, trình duyệt và đặc điểm thiết bị, hệ điều hành, tùy chọn ngôn ngữ, URL giới thiệu, tên thiết bị, quốc gia, vị trí , thông tin về cách thức và thời điểm bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, và các thông tin kỹ thuật khác. Thông tin này chủ yếu cần thiết để duy trì tính bảo mật và hoạt động của Dịch vụ của chúng tôi cũng như cho các mục đích báo cáo và phân tích nội bộ của chúng tôi.

Chúng tôi cũng thu thập thông tin thông qua cookie và các công nghệ tương tự.

Thông tin chúng tôi thu thập bao gồm:

 • Dữ liệu Nhật ký và Sử dụng. Dữ liệu nhật ký và sử dụng là thông tin liên quan đến dịch vụ, chẩn đoán, sử dụng và hiệu suất mà máy chủ của chúng tôi tự động thu thập khi bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và chúng tôi ghi lại trong tệp nhật ký. Tùy thuộc vào cách bạn tương tác với chúng tôi, dữ liệu nhật ký này có thể bao gồm địa chỉ IP, thông tin thiết bị, loại trình duyệt, cài đặt và thông tin về hoạt động của bạn trong Dịch vụ (chẳng hạn như dấu ngày / giờ liên quan đến việc sử dụng của bạn, các trang và tệp đã xem , tìm kiếm và các hành động khác mà bạn thực hiện, chẳng hạn như tính năng bạn sử dụng), thông tin sự kiện của thiết bị (chẳng hạn như hoạt động của hệ thống, báo cáo lỗi (đôi khi được gọi là "kết xuất sự cố") và cài đặt phần cứng).
 • Dữ liệu thiết bị. Chúng tôi thu thập dữ liệu thiết bị, chẳng hạn như thông tin về máy tính, điện thoại, máy tính bảng hoặc thiết bị khác mà bạn sử dụng để truy cập Dịch vụ. Tùy thuộc vào thiết bị được sử dụng, dữ liệu thiết bị này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ IP của bạn (hoặc máy chủ proxy), số nhận dạng thiết bị và ứng dụng, vị trí, loại trình duyệt, kiểu phần cứng, nhà cung cấp dịch vụ Internet và / hoặc nhà cung cấp dịch vụ di động, hệ điều hành và thông tin cấu hình hệ thống.
 • Dữ liệu vị trí. Chúng tôi thu thập dữ liệu vị trí, chẳng hạn như thông tin về vị trí thiết bị của bạn, có thể chính xác hoặc không chính xác. Lượng thông tin chúng tôi thu thập tùy thuộc vào loại và cài đặt của thiết bị bạn sử dụng để truy cập Dịch vụ. Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng GPS và các công nghệ khác để thu thập dữ liệu vị trí địa lý cho chúng tôi biết vị trí hiện tại của bạn (dựa trên địa chỉ IP của bạn). Bạn có thể chọn không cho phép chúng tôi thu thập thông tin này bằng cách từ chối quyền truy cập thông tin hoặc bằng cách tắt cài đặt Vị trí trên thiết bị của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn chọn từ chối, bạn có thể không sử dụng được một số khía cạnh của Dịch vụ.

2. CHÚNG TÔI XỬ LÝ THÔNG TIN CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO?

Tóm lại: Chúng tôi xử lý thông tin của bạn để cung cấp, cải thiện và quản lý Dịch vụ của chúng tôi, liên lạc với bạn, để bảo mật và ngăn chặn gian lận cũng như tuân thủ luật pháp. Chúng tôi cũng có thể xử lý thông tin của bạn cho các mục đích khác với sự đồng ý của bạn.

Chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn vì nhiều lý do, tùy thuộc vào cách bạn tương tác với Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm:

 • Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tạo và xác thực tài khoản cũng như quản lý tài khoản người dùng. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn để bạn có thể tạo và đăng nhập vào tài khoản của mình, cũng như giữ cho tài khoản của bạn hoạt động bình thường.
 • Để cung cấp và tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp dịch vụ cho người dùng. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn để cung cấp cho bạn dịch vụ được yêu cầu.
 • Để trả lời các thắc mắc của người dùng / cung cấp hỗ trợ cho người dùng. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn để trả lời các câu hỏi của bạn và giải quyết mọi vấn đề tiềm ẩn mà bạn có thể gặp phải với dịch vụ được yêu cầu.
 • Để gửi thông tin quản trị cho bạn. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn để gửi cho bạn chi tiết về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, các thay đổi đối với các điều khoản và chính sách của chúng tôi cũng như các thông tin tương tự khác.
 • Để thực hiện và quản lý các đơn đặt hàng của bạn. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn để thực hiện và quản lý các đơn đặt hàng, thanh toán, trả hàng và trao đổi của bạn được thực hiện thông qua Dịch vụ.
 • Để kích hoạt giao tiếp giữa người dùng với người dùng. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn nếu bạn chọn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi cho phép giao tiếp với người dùng khác.
 • Để yêu cầu phản hồi. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn khi cần thiết để yêu cầu phản hồi và liên hệ với bạn về việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.
 • Để gửi cho bạn thông tin liên lạc tiếp thị và quảng cáo. Chúng tôi có thể xử lý thông tin cá nhân mà bạn gửi cho chúng tôi cho mục đích tiếp thị của chúng tôi, nếu điều này phù hợp với sở thích tiếp thị của bạn. Bạn có thể chọn không nhận các email tiếp thị của chúng tôi bất kỳ lúc nào.
 • Để cung cấp quảng cáo được nhắm mục tiêu cho bạn. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn để phát triển và hiển thị nội dung và quảng cáo được cá nhân hóa phù hợp với sở thích, vị trí của bạn, v.v.
 • Để bảo vệ Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn như một phần trong nỗ lực của chúng tôi để giữ cho Dịch vụ của chúng tôi an toàn và bảo mật, bao gồm cả việc giám sát và ngăn chặn gian lận.
 • Để xác định xu hướng sử dụng. Chúng tôi có thể xử lý thông tin về cách bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi để hiểu rõ hơn về cách chúng tôi đang được sử dụng để chúng tôi có thể cải thiện chúng.
 • Để xác định hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị và khuyến mại của chúng tôi. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn để hiểu rõ hơn về cách cung cấp các chiến dịch tiếp thị và khuyến mại phù hợp nhất với bạn.
 • Để tiết kiệm hoặc bảo vệ lợi ích quan trọng của một cá nhân. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn khi cần thiết để lưu hoặc bảo vệ lợi ích quan trọng của một cá nhân, chẳng hạn như để ngăn ngừa tổn hại.

3. CHÚNG TÔI TIN CẬY NHỮNG CƠ SỞ PHÁP LÝ NÀO ĐỂ XỬ LÝ THÔNG TIN CỦA BẠN?

Tóm lại: Chúng tôi chỉ xử lý thông tin cá nhân của bạn khi chúng tôi tin rằng điều đó là cần thiết và chúng tôi có lý do pháp lý hợp lệ (tức là cơ sở pháp lý) để làm như vậy theo luật hiện hành, chẳng hạn như sự đồng ý của bạn, tuân thủ luật pháp, để cung cấp dịch vụ cho bạn để tham gia hoặc thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng của chúng tôi, để bảo vệ các quyền của bạn hoặc để thực hiện các lợi ích kinh doanh hợp pháp của chúng tôi.

4. KHI NÀO VÀ BẰNG CÁCH NÀO CHÚNG TÔI CHIA SẺ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN?

Tóm lại: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin trong các tình huống cụ thể được mô tả trong phần này và / hoặc với các danh mục bên thứ ba sau đây.

Nhà cung cấp, nhà tư vấn và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba khác.

Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu của bạn với các nhà cung cấp bên thứ ba, nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu hoặc đại lý ("bên thứ ba") thực hiện dịch vụ cho chúng tôi hoặc thay mặt chúng tôi và yêu cầu quyền truy cập vào thông tin đó để thực hiện công việc đó. Họ sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ tổ chức nào ngoài chúng tôi. Họ cũng cam kết bảo vệ dữ liệu mà họ nắm giữ thay mặt cho chúng tôi và lưu giữ dữ liệu đó trong khoảng thời gian chúng tôi hướng dẫn. Các loại bên thứ ba mà chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân như sau:

 • Mạng quảng cáo
 • Các chương trình tiếp thị liên kết
 • Người xử lý thanh toán
 • Đăng ký Tài khoản Người dùng & amp; Dịch vụ xác thực

Chúng tôi cũng có thể cần chia sẻ thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp sau:

 • Chuyển nhượng kinh doanh. Chúng tôi có thể chia sẻ hoặc chuyển thông tin của bạn liên quan đến, hoặc trong quá trình đàm phán, bất kỳ sự hợp nhất, bán tài sản công ty, tài trợ hoặc mua lại toàn bộ hoặc một phần hoạt động kinh doanh của chúng tôi cho một công ty khác.
 • Các chi nhánh. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các chi nhánh của chúng tôi, trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ yêu cầu các chi nhánh đó tuân thủ chính sách bảo mật này. Các đơn vị liên kết bao gồm công ty mẹ của chúng tôi và bất kỳ công ty con nào, đối tác liên doanh hoặc các công ty khác mà chúng tôi kiểm soát hoặc dưới sự kiểm soát chung của chúng tôi.
 • Đối tác kinh doanh. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các đối tác kinh doanh của chúng tôi để cung cấp cho bạn một số sản phẩm, dịch vụ hoặc chương trình khuyến mãi.

5. TÌNH HÌNH CỦA CHÚNG TÔI TRÊN CÁC TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA LÀ GÌ?

Tóm lại: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự an toàn của bất kỳ thông tin nào mà bạn chia sẻ với các bên thứ ba mà chúng tôi có thể liên kết đến hoặc những người quảng cáo trên Dịch vụ của chúng tôi, nhưng không liên kết với Dịch vụ của chúng tôi.

Dịch vụ có thể liên kết đến các trang web của bên thứ ba, dịch vụ trực tuyến hoặc ứng dụng di động và / hoặc chứa quảng cáo từ các bên thứ ba không liên kết với chúng tôi và có thể liên kết đến các trang web, dịch vụ hoặc ứng dụng khác. Theo đó, chúng tôi không đưa ra bất kỳ đảm bảo nào về bất kỳ bên thứ ba nào như vậy và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do việc sử dụng các trang web, dịch vụ hoặc ứng dụng của bên thứ ba đó. Việc bao gồm một liên kết đến trang web, dịch vụ hoặc ứng dụng của bên thứ ba không ngụ ý chúng tôi xác nhận. Chúng tôi không thể đảm bảo sự an toàn và quyền riêng tư của dữ liệu bạn cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào. Bất kỳ dữ liệu nào được thu thập bởi các bên thứ ba đều không nằm trong chính sách bảo mật này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc các thông lệ và chính sách về quyền riêng tư và bảo mật của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm các trang web, dịch vụ khác, hoặc các ứng dụng có thể được liên kết đến hoặc từ Dịch vụ. Bạn nên xem lại chính sách của các bên thứ ba đó và liên hệ trực tiếp với họ để trả lời các câu hỏi của bạn.

6. CHÚNG TÔI CÓ SỬ DỤNG COOKIES VÀ CÁC CÔNG NGHỆ THEO DÕI KHÁC KHÔNG?

Tóm lại: Chúng tôi có thể sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi khác để thu thập và lưu trữ thông tin của bạn.

Chúng tôi có thể sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi tương tự (như đèn hiệu web và pixel) để truy cập hoặc lưu trữ thông tin.

7. CHÚNG TÔI XỬ LÝ CÁC ĐĂNG NHẬP XÃ HỘI CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO?

Tóm lại: Nếu bạn chọn đăng ký hoặc đăng nhập vào các dịch vụ của chúng tôi bằng tài khoản mạng xã hội, chúng tôi có thể có quyền truy cập vào một số thông tin nhất định về bạn.

Dịch vụ của chúng tôi cung cấp cho bạn khả năng đăng ký và đăng nhập bằng cách sử dụng chi tiết tài khoản mạng xã hội của bên thứ ba (như thông tin đăng nhập Facebook hoặc Twitter của bạn). Ở nơi bạn chọn làm điều này, chúng tôi sẽ nhận được thông tin hồ sơ nhất định về bạn từ nhà cung cấp phương tiện truyền thông xã hội của bạn. Thông tin hồ sơ mà chúng tôi nhận được có thể khác nhau tùy thuộc vào nhà cung cấp mạng xã hội liên quan, nhưng thường sẽ bao gồm tên, địa chỉ email, danh sách bạn bè và ảnh hồ sơ của bạn, cũng như các thông tin khác mà bạn chọn công khai trên nền tảng truyền thông xã hội đó.

Xin lưu ý rằng chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm đối với việc nhà cung cấp phương tiện truyền thông xã hội bên thứ ba sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên xem lại chính sách bảo mật của họ để hiểu cách họ thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cũng như cách bạn có thể đặt tùy chọn bảo mật của mình trên các trang web và ứng dụng của họ.

8. THÔNG TIN CỦA BẠN CÓ ĐƯỢC CHUYỂN GIAO QUỐC TẾ KHÔNG?

Tóm lại: Chúng tôi có thể chuyển, lưu trữ và xử lý thông tin của bạn ở các quốc gia khác ngoài quốc gia của bạn.

Máy chủ của chúng tôi được đặt tại Brazil. Nếu bạn đang truy cập Dịch vụ của chúng tôi từ bên ngoài Braxin, xin lưu ý rằng thông tin của bạn có thể được chúng tôi chuyển đến, lưu trữ và xử lý trong các cơ sở của chúng tôi và bởi các bên thứ ba mà chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn, ở Braxin và các quốc gia khác .

9. CHÚNG TÔI LƯU GIỮ THÔNG TIN CỦA BẠN BAO LÂU?

Tóm lại: Chúng tôi lưu giữ thông tin của bạn chừng nào cần thiết để thực hiện các mục đích được nêu trong chính sách bảo mật này trừ khi pháp luật yêu cầu khác.

Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn chừng nào cần thiết cho các mục đích được nêu trong chính sách bảo mật này, trừ khi pháp luật yêu cầu hoặc cho phép một khoảng thời gian lưu giữ lâu hơn (chẳng hạn như thuế, kế toán hoặc các yêu cầu pháp lý khác). Không có mục đích nào trong chính sách bảo mật này yêu cầu chúng tôi lưu giữ thông tin cá nhân của bạn lâu hơn khoảng thời gian mà người dùng có tài khoản với chúng tôi.

10. LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHÚNG TÔI GIỮ AN TOÀN THÔNG TIN CỦA BẠN?

Tóm lại: Chúng tôi mong muốn bảo vệ thông tin cá nhân của bạn thông qua một hệ thống các biện pháp an ninh tổ chức và kỹ thuật.

Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức thích hợp và hợp lý được thiết kế để bảo vệ tính bảo mật của bất kỳ thông tin cá nhân nào mà chúng tôi xử lý. Tuy nhiên, bất chấp các biện pháp bảo vệ và nỗ lực của chúng tôi để bảo mật thông tin của bạn, không có đường truyền điện tử nào qua Internet hoặc công nghệ lưu trữ thông tin có thể được đảm bảo là an toàn 100%, vì vậy chúng tôi không thể hứa hoặc đảm bảo rằng tin tặc, tội phạm mạng hoặc các bên thứ ba trái phép khác sẽ không bị có thể đánh bại sự bảo mật của chúng tôi và thu thập, truy cập, đánh cắp hoặc sửa đổi thông tin của bạn một cách không thích hợp. Mặc dù chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, việc truyền tải thông tin cá nhân đến và từ Dịch vụ của chúng tôi là rủi ro của riêng bạn. Bạn chỉ nên truy cập Dịch vụ trong một môi trường an toàn.

11. CHÚNG TÔI CÓ THU THẬP THÔNG TIN TỪ CÁC TRẺ EM KHÔNG?

Tóm lại: Chúng tôi không cố ý thu thập dữ liệu từ hoặc tiếp thị cho trẻ em dưới 18 tuổi.

Chúng tôi không cố ý thu thập hoặc tiếp thị dữ liệu từ trẻ em dưới 18 tuổi. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn tuyên bố rằng bạn từ 18 tuổi trở lên hoặc bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ vị thành niên đó và đồng ý cho trẻ vị thành niên đó sử dụng Dịch vụ. Nếu chúng tôi biết rằng thông tin cá nhân từ người dùng dưới 18 tuổi đã bị thu thập, chúng tôi sẽ hủy kích hoạt tài khoản và thực hiện các biện pháp hợp lý để xóa ngay dữ liệu đó khỏi hồ sơ của chúng tôi. Nếu bạn biết về bất kỳ dữ liệu nào mà chúng tôi có thể đã thu thập từ trẻ em dưới 18 tuổi, vui lòng liên hệ với tôi theo địa chỉ:

https://www.instagram.com/gelsonluz.m/

12. QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA BẠN LÀ GÌ?

Rút lại sự đồng ý của bạn

Nếu chúng tôi dựa vào sự đồng ý của bạn để xử lý thông tin cá nhân của bạn, đó có thể là sự đồng ý rõ ràng và / hoặc ngụ ý, bạn có quyền rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng các chi tiết liên hệ được cung cấp trong phần "LÀM THẾ NÀO BẠN CÓ THỂ LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI VỀ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY?".

Tuy nhiên, xin lưu ý rằng điều này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của quá trình xử lý trước khi thu hồi, cũng như khi luật hiện hành cho phép, nó sẽ ảnh hưởng đến việc xử lý thông tin cá nhân của bạn được tiến hành dựa trên các cơ sở xử lý hợp pháp ngoài sự đồng ý.

Chọn không tham gia tiếp thị và truyền thông quảng cáo

Bạn có thể hủy đăng ký nhận thông tin tiếp thị và quảng cáo của chúng tôi bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp vào liên kết hủy đăng ký trong email mà chúng tôi gửi hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng các chi tiết được cung cấp trong phần "LÀM THẾ NÀO BẠN CÓ THỂ LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI VỀ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY?". Sau đó, bạn sẽ bị loại khỏi danh sách tiếp thị. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn có thể liên lạc với bạn - ví dụ: để gửi cho bạn các tin nhắn liên quan đến dịch vụ cần thiết cho việc quản lý và sử dụng tài khoản của bạn, để phản hồi các yêu cầu dịch vụ hoặc cho các mục đích phi tiếp thị khác.

thông tin tài khoản

Nếu bạn muốn xem lại hoặc thay đổi thông tin trong tài khoản hoặc chấm dứt tài khoản của mình bất kỳ lúc nào, bạn có thể:

 • Đăng nhập vào cài đặt tài khoản của bạn và cập nhật tài khoản người dùng của bạn.

Theo yêu cầu chấm dứt tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ hủy kích hoạt hoặc xóa tài khoản và thông tin của bạn khỏi cơ sở dữ liệu đang hoạt động của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi có thể giữ lại một số thông tin trong hồ sơ của mình để ngăn chặn gian lận, khắc phục sự cố, hỗ trợ bất kỳ cuộc điều tra nào, thực thi các điều khoản pháp lý của chúng tôi và / hoặc tuân thủ các yêu cầu pháp lý hiện hành.

Cookie và các công nghệ tương tự

Hầu hết các trình duyệt Web được thiết lập để chấp nhận cookie theo mặc định. Nếu muốn, bạn thường có thể chọn đặt trình duyệt của mình để xóa cookie và từ chối cookie. Nếu bạn chọn xóa cookie hoặc từ chối cookie, điều này có thể ảnh hưởng đến một số tính năng hoặc dịch vụ của Dịch vụ của chúng tôi. Để chọn không tham gia quảng cáo dựa trên sở thích của các nhà quảng cáo trên Dịch vụ của chúng tôi, hãy truy cập vào http://www.aboutads.info/choices/.

Nếu bạn có câu hỏi hoặc nhận xét về quyền riêng tư của mình, bạn có thể nhắn tin cho tôi theo địa chỉ:

https://www.instagram.com/gelsonluz.m/

13. CHÚNG TÔI CÓ CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY KHÔNG?

Tóm lại: Có, chúng tôi sẽ cập nhật chính sách bảo mật này khi cần thiết để tuân thủ các luật có liên quan.

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này theo thời gian. Nếu chúng tôi thực hiện các thay đổi quan trọng đối với chính sách bảo mật này, chúng tôi có thể thông báo cho bạn bằng cách đăng thông báo nổi bật về những thay đổi đó hoặc bằng cách gửi trực tiếp cho bạn thông báo. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại chính sách bảo mật này thường xuyên để được thông báo về cách chúng tôi đang bảo vệ thông tin của bạn.

14. BẠN CÓ THỂ LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI VỀ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY NHƯ THẾ NÀO?

Nếu bạn có câu hỏi hoặc nhận xét về chính sách bảo mật này, bạn có thể nhắn tin cho tôi:

https://www.instagram.com/gelsonluz.m/

15. BẠN CÓ THỂ XEM LẠI, CẬP NHẬT HOẶC XÓA DỮ LIỆU CHÚNG TÔI THU THẬP TỪ BẠN NHƯ THẾ NÀO?

Bạn có thể có quyền yêu cầu quyền truy cập vào thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn, thay đổi hoặc xóa thông tin đó. Để yêu cầu xem xét, cập nhật hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn, vui lòng gửi yêu cầu tại:

https://www.instagram.com/gelsonluz.m/

Quan trọng: Phiên bản tiếng Bồ Đào Nha của tài liệu này sẽ chi phối mối quan hệ của chúng ta - Phiên bản này đã được dịch để thuận tiện cho bạn và sẽ không được thông dịch để sửa đổi phiên bản bằng tiếng Bồ Đào Nha.

COMMENTS

Name

ar,1,br,1,cn,1,de,1,dk,1,en,1,es,1,fi,1,fr,1,hi,1,hu,1,id,1,it,1,jp,1,kr,1,nl,1,no,1,pl,1,ro,1,ru,1,se,1,tr,1,vn,1,w1,1,
ltr
static_page
Gelson Luz: 📖 Chính Sách Bảo Mật (VN)
📖 Chính Sách Bảo Mật (VN)
Gelson Luz
https://www.gelsonluz.com/p/chinh-sach-bao-mat-vn.html
https://www.gelsonluz.com/
https://www.gelsonluz.com/
https://www.gelsonluz.com/p/chinh-sach-bao-mat-vn.html
true
4069171287594906889
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content